Prohlášení o ochraně údajů

 

Všeobecné informace
Děkujeme za váš zájem o naši společnost. Poskytovatelem této webové stránky je společnost Rheinbraun Brennstoff GmbH. Přijali jsme technická a organizační opatření k tomu, abychom zajistili dodržování příslušných zákonů o ochraně dat a bezpečnosti informačních technologií (IT). Zde níže naleznete informace o tom, které údaje můžeme shromažďovat, a jak s nimi nakládáme.

Vaše osobní údaje obvykle používáme k zodpovězení vašeho požadavku, ke zpracování vaší objednávky anebo k poskytnutí přístupu ke zvláštním informacím nebo nabídkám. V rámci registrace, žádosti o kontakt, a podobně, nám můžete dobrovolně poskytnout vaše osobní údaje. V této souvislosti může být nutné předat vaše údaje skupině společností. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám mimo tuto skupinu, pokud to vaše žádost nebo služba / produkt, o které jste požádali, výslovně nestanoví. O tom budete v příslušném bodě informováni. Pokud si přejete, můžete nám také poskytnout osobní údaje prostřednictvím aplikací, které jsou integrované do naší platformy (například kontaktní formuláře nebo služby, které vyžadují vytvoření uživatelských účtů). Na používání těchto aplikací se mohou vztahovat podmínky, které se liší od tohoto prohlášení o ochraně údajů. Poté vám to výslovně ukážeme v souvislosti s dalšími doložkami o ochraně údajů. Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, u které jste smluvní stranou, tak jako právní základ slouží článek 6 odstavec 1 písmeno „b“ nařízení EU o ochraně údajů (GDPR). Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, tak jako právní základ slouží článek 6 odstavec 1 písmeno „a“ nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Protokolové údajové soubory a soubory „cookie“
Když navštívíte naši internetovou prezentaci, anebo když zde vyvoláte nějaký údajový soubor, tak se údaje o tomto procesu uloží do protokolového souboru na našem internetovém serveru. To znamená, že při návštěvě našeho webu se automaticky shromažďují a ukládají údaje, které nám váš prohlížeč předává.

Zde přitom se jedná o následující položky:

  • jméno domény, ze které přicházíte
  • internetová stránka, kterou jste v naší nabídce navštívili
  • jména vyvolávaných údajových souborů
  • datum a čas uskutečněného vyvolání
  • jméno vašeho poskytovatele internetových služeb
  • a rovněž popřípadě údaje k operačnímu systému a k verzi internetového prohlížeče na vašem počítači PC
  • jméno hostitele přistupujícího počítače (internetová adresa IP)
  • nastavení jazykové verze

Tyto údaje se shromažďují pro bezpečnostní a statistické účely, a také pro optimalizaci činnosti našich internetových stránek. Tyto údaje nejsou přiřazené ke konkrétním osobám, ani tyto údaje nejsou sdružované s jinými zdroji údajů. Tyto údaje jsou uložené po dobu 6 měsíců a poté se odstraňují. Výjimky jsou stanovené v případě existence zákonných povinností na jejich předání.

Záznamy cookies jsou textové soubory, které jsou obvykle složené z písmen a čísel, a které se v počítači uživatele ukládají při návštěvě našich internetových stránek. Používáním těchto cookies jsme schopni rozšířit spektrum funkcí naší nabídky tak, aby byla naše internetové prezentace uspořádaná pokud možno co nejpohodlněji.

Takzvané relační cookies zůstávají v počítači pouze po dobu vaší návštěvy na naší internetové prezentaci. Trvalé soubory cookie se ukládají mimo vaši jednotlivou návštěvu a používají se k rozpoznání při vaší další návštěvě. Naše webové stránky mohou také obsahovat soubory cookie třetích stran. Jedná se o soubory cookie, které se nastavují při prohlížení obsahu třetích stran obsaženého v naší nabídce.

Ukládání cookies můžete zabránit pomocí nastavení příslušného softwaru vašeho prohlížeče. Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této naší webové stránky.

Produkt Google Analytics
Tato internetová prezentace používá produkt Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Produkt Google Analytics používá textové soubory cookies, které jsou uložené ve vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA, a na tomto serveru se ukládají. Pokud je na této internetové prezentaci aktivovaná anonymizace adresy IP, tak společnost Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí vaši IP adresu.

Pouze jen ve výjimečných případech se bude přenášet úplná adresa IP na server Google v USA, a tam se bude zkracovat. V zakázce provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnosti webové stránky a k poskytování dalších služeb, souvisejících s používáním dané webové stránky a internetu ve vztahu k provozovateli dané webové stránky. Adresa IP, přenášená vaším prohlížečem jako součást činnosti produktu Google Analytics, se nebude spojovat s jinými údaji společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, tak nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto webu. Společnosti Google můžete také zabránit ve shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší adresy IP) a ve zpracování těchto údajů společností Google. K tomu můžete použít modul Plug-In do prohlížeče, který je k dispozici pro stažení a pro nainstalování na základě následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace zde k tomu naleznete na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo na adrese: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o produktu Googlu Analytics a o ochraně údajů). Chtěli bychom zdůraznit, že do tohoto webu byl do produktu Google Analytics přidaný kód „gat._anonymizeIp ();“ za účelem anonymního shromažďování adres IP (takzvané maskování adres IP).

Produktu Google Analytics můžete zabránit ve shromažďování údajů, když kliknete na následující odkaz. Nastaví se tím odhlášení souborů cookie, který zabraňuje budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu: Deaktivace produktu Google Analytics. Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na adrese www.google.de/intl/de/policies/.

Děti
Děti by nám neměly poskytovat žádné osobní údaje, pokud jim k tomu neposkytnou souhlas jejich rodiče nebo zákonný zástupce. Doporučujeme všem rodičům a zákonným zástupcům, aby své děti poučili, jak je potřeba bezpečně a odpovědně nakládat s osobními údaji na internetu. V žádném případě nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje od dětí, používat je jakýmkoli způsobem nebo je bez souhlasu sdělovat třetím stranám.

Bezpečnost
Společnost Rheinbraun Brennstoff GmbH přijímá opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou svědomitě chráněné proti ztrátě, zničení, padělání, manipulaci a neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému vyzrazení. Přenos vašich údajů z internetu je částečně nešifrovaný. V důsledku toho nelze zcela vyloučit neoprávněný přístup třetích stran.

Odkazy k dalším stránkám na internetu
Tato internetová prezentace obsahuje odkazy na jiné internetové stránky. Jako poskytovatel našich internetových stránek zodpovídáme výhradně jen za obsah našich vlastních webových stránek. Tento vlastní obsah je třeba odlišit od obsahu poskytovaného jinými poskytovateli, za které nemůžeme přijmout odpovědnost, a kteří nepřijímají svůj obsah jako svůj vlastní. Toto prohlášení o ochraně údajů se proto nevztahuje na webové stránky jiných poskytovatelů, i když jsou takové stránky vyvolané na dané internetové stránce. Pokud byste si všimli nějakého relevantního porušení, tak vám předem děkujeme za upozornění. Podle potřeby potom takový odkaz odstraníme.

Vaše práva
Máte právo si od nás kdykoliv vyžádat informace o osobních údajích, které jste si sami uložili, a podat námitky proti zpracování nebo proti použití vašich údajů, pokud to neodporuje stanovenému účelu (například smlouvě). Kromě toho můžete proti nám uplatnit svá práva na blokování, vymazání a opravu vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k tématu „ochrana údajů“, tak nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: datenschutz@rwe.com, nebo se na nás obraťte dopisem na výše uvedenou adresu. Aniž by tím byl dotčený jakýkoliv jiný zákonný nápravný prostředek, máte právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě vašeho bydliště, na pracovišti nebo v místě domnělého porušení. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti, máte právo kontaktovat odpovědný kontrolní orgán (Státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací Severní Porýní-Vestfálsko: LDI NRW, https://www.ldi.nrw.de/).

Funkce pro kontaktní formulář / blog
Na příslušné internetové stránce je k dispozici funkce pro kontaktní formulář / blog, který lze použít k elektronickému kontaktu. Popřípadě nás můžete kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím jednoho z těchto kanálů, tak budou automaticky uložené osobní údaje, přenášené dotyčnou osobou. Toto úložiště slouží výhradně jen pro účely zpracování požadavku nebo pro kontaktování. Přenos těchto údajů třetím stranám se neuskutečňuje. Je zakázáno používat tento kontaktní formulář nebo blog pro nezákonné nebo trestné činy. Jakékoli pochybení bude zasláno odpovědnému orgánu k následným opatřením.

Použití zásuvných modulů Plug-In pro sociální média
Vědomě jsme se rozhodli nepoužívat zásuvné moduly Plug-In pro sociální média. To znamená, že při návštěvě nedochází k automatickému přenosu vašich uživatelských údajů na servery sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter, YouTube, a podobně. Namísto takových zásuvných modulů Plug-In pro sociální média jsme se rozhodli použit odkazy tak, aby se takové údaje nemohly předem předávat sociálním mediálním službám. Pokud chcete, tak můžete naši internetovou stránku použít k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“), Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“), Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Youtube“) nebo LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View , CA 94043 Spojené státy americké („LinkedIn“). To se však stane pouze tehdy, pokud vědomě kliknete na příslušný odkaz.

Odkaz na Facebook můžete rozeznat podle loga Facebook (černé písmeno „f“ na bílém pozadí), odkaz na Twitter podle loga Twitter (černý pták na bílém pozadí), odkaz na YouTube pomocí loga YouTube, odkaz na LinkedIn podle bílého loga „in“ na bílém pozadí.

Další rozvoj internetu ovlivňuje naši strategii ochrany údajů. Případné změny včas oznámíme na této naší internetové prezentaci.

Velice vám děkujeme za vaši pozornost!